Etický kodex

uživatelů komunikačně uměleckého prostoru Davilee provozované firmou Framous pict., s.r.o. (dále jen Framous)

Preambule

Tento etický kodex se vztahuje na účastníky hry Davilee, kteří se zaregistrovali na internetových stránkách provozovaných firmou Framous, a dále na všechny subjekty a osoby, které vstoupili na internetové stránky provozované firmou Framous, a jakkoli využili nebo stále využívají projektu či služeb Framous, včetně prostoru na sociálních sítích či jiných přidružených komunikačních médiích.

Článek 1 - ÚČEL

Myšlenkou celého projektu a jeho hlavní náplní je společné malování. Činnost, která barvitě vyjadřuje lidské emoce, názory a představy, a to beze slov (čím jsou lidé starší, tím více zapomínají na význam kresby jako důležitého zdroje komunikace, radosti a uvolňující-relaxační činnosti). Malovat mohou všichni, ať již umí nebo neumí malovat, včetně lidí, kteří kreslit již zapomněli, a včetně těch, kteří si pouze myslí, že to nikdy neuměli a neumí. Odměnou je radost ze společně namalovaného díla, pocit sounáležitosti k ostatním lidem i hrdost na vlastní schopnost vcítit se do druhého a rozvinout jeho myšlenku dále.

Článek 2 - ODPOVĚDNOST

Uživatel ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, pohlaví, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, vzhled, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. Ctí dobré mezilidské vztahy a přijímá odpovědnost za projevy svého výtvarného vyjadřování. Upřednostňuje společenskou odpovědnost před osobními zájmy.

Článek 3 - ČESTNOST

Uživatel hry či projektu jedná vždy v souladu s morálními principy. Nevytváří takový obsah políček, chatu na sociálních sítích, obsahu profilu, uživatelského účtu či jiného nevhodného obsahu komunikačně uměleckého prostoru Davilee provozovaného firmou Framous, který by mohl urážet jiné uživatele, ale ani náznaky, souvislosti nebo narážky. Jedná se o projevy násilí, nenávisti, etnické či náboženské diskriminace, vulgarismy či pornografický ráz, hanobení rasy či národa. Uživatel neodkazuje na rozporuplná témata, politickou či ekonomickou situaci, nechvalně proslulé osoby, organizace, ani citlivé současné či historické události, které by mohly být považovány za nevhodné.

Článek 4 - SVOBODA

Uživatel má právo na svobodu vlastního projevu, pokud tím neomezí práva jiné osoby. Upřednostňuje týmovou spolupráci před individuálním pojetím.

Článek 5 - ZÁVĚR

V případě podezření na nevhodný obsah komunikačně uměleckého prostoru Davilee si Framous vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál vytvořený uživatelem. Při porušení Etického kodexu Framous okamžitě ukončí či pozastaví uživateli přístup. Uživatel tak ztrácí nárok na odměny, výhody vyplývající z dosaženého pořadí či výhry, pokud by je měl obdržet.

Žádný etický kodex nemůže obsáhnout všechny náležitosti, čím se lidé mají řídit v nepředvídatelných nebo konfliktních situacích. Proto je vždy na předním místě čisté svědomí, spravedlivý úsudek a zdravý selský rozum.